Chi phí tư vấn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD– Chi phí Tư vấn theo Phụ lục số 3 – Thông tư 16/2019/TT-BXD
– Tính chi phí tư vấn cho Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án; Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn; Kỹ sư tư vấn và Kỹ thuật viên
– Thực hành Lập dự toán chi phí Tư vấn trong phần mềm Dự toán G8
Thẻ hashtag Dự toán G8: #HuongdandutoanG8Full #Huongdandutoanxaydung

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *