9 thoughts on “Chia sẽ hết lòng💥🦗🦗🦗 để các ace nhanh chóng thành công 💃

  1. Cảm ơn bạn Lộc nhé bạn chia sẽ kinh nghiệm nuôi de thật lòng quá tốt bạn ơi, theo tôi thấy có thể phong tặng bạn danh hiệu bật thầy nuôi de và cũng là người tốt nhất

  2. Nay nhìn bọn nó thấy cưng quá ,hổm lên trại thấy có chút xíu,nó lớn nhìn thấy quá dày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *