Chia Sẻ Cách Hiểu Đúng Về Sổ Đỏ, Sổ Hồng Và Giấy Chứng Nhận Mới Trong BDS–Phần 1.Trang 4.#Sổ_hồng, #sổ đỏ, #Cách_tìm_hiểu_thông_tin_sổ_đỏ

Cách đọc ký hiệu, bản vẽ sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ thông tin về sổ đỏ, sổ hồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thửa đất số, tờ bản đồ số, vị trí, diện tích, hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, nhà ở.

Miếng đất dính quy hoạch, miếng đất dính lộ giới, nhà dính lộ giới.

Những thay đổi sao khi cấp giấy chứng nhận, nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *