4 thoughts on “Chỉnh độ dãn chữ trong word 2007

  1. đánh máy thì đánh nhanh mà toàn đánh sai. xóa đi rồi lại viết lại. rất là ghét. bày đặt làm video. hướng dẫn không khoa học. như này thì mình cũng ko cần cậu làm video hướng dẫn đâu. -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *