7 thoughts on “CHỜ CHĂM LÔNG MÙA SAU ĐI TRANH TÀI

  1. Chim của e bị rớt lồng(1m) e đổi lồng luôn. giờ cứ kêu chiếp chiếp như gà, k sổ giọng nữa. Gio phải làm sao ạ 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *