8 thoughts on “Chứng khoán: BIẾT LỰA CHỌN VẪN CÓ CƠ HỘI

  1. Nhưng mình cảm giác thị trường giật một phát về 945-950 là lại lên đỉnh thôi, vì rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang mua và vơ vét cổ phiếu trong giai đoạn này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *