Chứng Khoán Là Gì? Cổ Phiếu Là Gì? (Cơ Hội 2020) | VNINVESTORChứng Khoán Là Gì?

Định nghĩa Chứng khoán là gì hay Cổ phiếu là gì sẽ là điều đầu tiên mà người mới bắt đầu cần tìm hiểu khi đầu tư chứng khoán.

Chứng khoán là những chứng từ có giá, xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản của công ty.

Giá trị của mỗi chứng khoán này được xác định tương ứng với cơ sở giá trị của công ty.

Chứng khoán có nhiều loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Các loại này được giải thích đầy đủ trong Chuỗi video này.

Bạn sẽ hiểu rõ những thông tin cơ bản về cổ phiếu là gì, chứng khoán cơ sở sau khi xem ví dụ vô cùng dễ hiểu này.

Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thông minh như bạn của Mai?

Hay bạn muốn tự tay xây dựng hoạt động kinh doanh như Mai?

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment dưới video này nhé.

Công ty Đầu Tư Tốt Nhất Việt Nam | Cú Thông Thái VNInvestor

# Video Warren Buffett Đầu Tư Như Thế Nào:

# Video Suy nghĩ Của Người Giàu

#Video Chứng khoán Cơ Bản Là Gì (Cơ Hội 2020)

# Fanpage:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

8 thoughts on “Chứng Khoán Là Gì? Cổ Phiếu Là Gì? (Cơ Hội 2020) | VNINVESTOR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *