5 thoughts on “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, THỨ BA 09/04/2019

  1. Nho ME MARIA chung con duoc on đèn cung CHUA ,xin CHUA thường xot , xin ME MARIA cau bau va cuu giúp gia dinh con , muon doi con xin cam ta on NGUOI ,nhieu khi con cam thay le lỏi , bo roi buồn kho that vong vo cung ,ME oi xin ME cuu vot chung con .

  2. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, Chúa là Đấng Hằng Hữu từ nơi Chúa Cha đến ở với chúng con, dạy chúng con biết sống sự thật, từ bỏ, thoát khỏi vòng đam mê của tội lỗi, xứng đáng với tình thương Chúa ban. Xin dạy chúng con noi gương Chúa, là sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự, đón nhận Lời Chúa và biết thực hành sống theo Lời Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *