13 thoughts on “Chuyện chưa từng có ở PV Trans

  1. Giao cho nhà nước sẽ ko lỗ vì có lỗ thì nhà nước lo. Sao phải soắn. Nếu là tôi thì có cơ hội đấy thì tôi mừng quá.

  2. khái niệm công ty cuốc doanh ta còn gọi là kinh tế nhà nước .giờ là lạc hậu .dù nhà nước hay tư nhân thì kinh doanh phải có lợi nhận để bảo tồn và phát triển .nuôi sống công nhân cán bộ .cái đích cuối cùng phải có lãi ..

  3. Mong rằng doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều phát triển kinh doanh lành mạnh và bổ sung cho nhau vì sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước !

  4. Phát thanh viên này học ngoại ngữ nhưng chẳng hiểu mấy , áp dụng cách phát âm tiếng Anh bừa bãi sang các ngôn ngữ khác . Chữ Trans nên đọc là Tờ -ran-sơ thì mới đúng với cách phát âm của người châu Âu , nó có nghĩa là vận tải , chuyển tải …

  5. Tư nhân cũng quan trọng nhưng lại ở thời điểm nào đó
    Còn nhà nước là một dây chuyền nhưng ở thời điểm hiện tại lấy đâu ra nhân tố để nối tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *