7 thoughts on “Chuyên độ micro cho loa #bose_s1_pro loa #jbl_eon_one_compat #sony. Loa #sony_PG10. Gia #5trieu500

  1. Kết cấu và hoàn thiện loa này ổn k bạn. Công suất có đủ đầy khi hát trong nhà mà chổ thoáng chút k bạn. Đang định mua 1 cái kèm mic tặng ba vợ nhậu nhẹt văn nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *