CN 26/07/2020 – Nhân Loại Cần Đấng Cứu ChuộcChủ Đề: Nhân Loại Cần Đấng Cứu Chuộc
Kinh Thánh: Sáng 3:1-15; 21
Diển Giả: Mục Sư Lê Phước Thuận

Thông Tin Liên Lạc:
Số Điện Thoại | (713) 239 – 1466
Email | htloichua@gmail.com

Các Trang Web Nhà Thờ:
Website Chính |
Blogspot |

Truyền Thông Xã Hội:
Facebook | @HTloichua
Instagram | @htloichua

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *