8 thoughts on “Cô Gái Duy Nhất Trên Đảo

  1. Xin chào! Bạn đã bao giờ rời xa nền văn minh trong một thời gian dài? Bạn cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *