Có phải chủ nghĩa Mác – Lênin đã lạc hậu cần phải từ bỏ?Có phải chủ nghĩa Mác – Lênin đã lạc hậu cần phải từ bỏ? Phê phán những quan điểm sai trái, sai lầm. Những người phủ nhận vai trò của chủ nghĩa…

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *