CON ĐƯỜNG TU NHẤT KIẾP, NGỘ NHẤT THỜI – Mục sư Nguyễn Phi HùngCON ĐƯỜNG TU NHẤT KIẾP, NGỘ NHẤT THỜI –
Rô-ma 9:30-10:13
Mục sư Nguyễn Phi Hùng
Chương trình thờ phượng hàng tuần mở cho mọi người ở mọi nơi tại phòng nhóm ZOOM (Cần ID và password xin gởi email cho Hội thánh)
11:00 sáng (giờ Vancouver, BC Canada) Chúa Nhật nhóm thờ phượng
Ghi chú: Phòng ZOOM luôn mở trước giờ nhóm 30 phút
Hội Thánh Tin Lành Người Việt Vancouver, Canada
Địa chỉ liên lạc:
Hung Phi Nguyen
#110 76 N. Nanaimo Street, Vancouver, BC V5L 3G2 Canada
Email: vietchurch.vancouver@gmail.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *