9 thoughts on “Công an cảnh báo về tổ chức tài chính Lion Group – Thời sự VTV1

  1. Năm 2017 cũng thấy đài nói bitcion là lừa đảo .và e đã mất đi cơ hội trở thành tỷ phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *