9 thoughts on “Đã bán😍Tối 28/7. Lô sứ thái ghép sẵn giá từ 100-150k . Ai thik lh 0902985317

  1. Cập nhât cây còn ạ . 2,5,6,10,18,21,26,28,29,33. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *