10 thoughts on “( đã bán hết)gl bo giống nữ hoàng pha lê( 0357894469)

  1. A nói tiếng khó nghe quá, Em góp ý với anh nói chậm lại để mọi người dễ nghe dễ hiểu hơn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *