7 thoughts on “(Đã Bán) LÔ SỨ GHÉP ĐẸP 80k/CÂY NGÀY 15/10/20 – VƯỜN SỨ BA SƠN 0834567192

  1. Cây dại mỹ nhân của mình đi hàng ngày nào mà hơn cả tuần rồi mà chưa tới vậy.lo.ngày 8/10hai.cây 200k.lâu cả tuần rồi mà cây chưa tới so.cây bị hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *