22 thoughts on “Đã Bao Lâu Rồi Không Hưởng Thức Lẩu Mắm Đậm Chất Người Miền Tây – Tây Đô Quê Em – Huỳnh Thuỳ – T368

  1. Đã lâu lắm rồi kg về miền trung hì lộn😅 về miền Tây ăn lẩu mắm " hẹn ngày về Thuỳ đãi a món lẩu mắm nhe🌹🌲🌲💖💖😄😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *