Đà Nẵng: Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên | VTC1VTC1 | Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, có những phòng 3 cán bộ thì 2 người là lãnh đạo, đó là thực trạng đang diễn ra trong biên chế cán bộ công chức Đà Nẵng.

Xen bản full tại đây

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *