Đắc nhân tâm 4nếu nghe clip này nhỏ ,các bạn hãy mở volum loa hay tai nghe to lên nhé.
#dạycon
#chỉcon
#hướngdẫnchocon
Maine
Lloyd George
Wilson
Orlando
Clemenceau
Ralp Waldo Emerson
Người Ailen
Hành vi con người có ảnh hưởng
“Sự thể hiện bản thân là một điều rất quan trọng trong bản chất con người “
Nguyên tắc 3: Khơi dậy cảm giác ham muốn ở người khác.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *