7 thoughts on “Đang là phôi nhưng đã giao dịch 680 triệu tại buổi trưng bày cây cảnh nhà vườn Quang Phong

  1. giờ ai chơi mấy loại này nữa,xi với sanh hết thời rồi cho người ta cũng ko thèm mà định thổi giá như lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *