Đạo Ca Milarepa (Mila Grubum) – Phần 05/15Đạo Ca Milarepa (Mila Grubum) – Phần 05/15
– Jetsun Milarepa –
– Anh ngữ: Garma C.C. Chang (1977, USA) –
– Việt dịch: Đỗ Đình Đồng –

PHẦN HAI: MILAREPA VÀ NHỮNG ĐỆ TỬ LOÀI NGƯỜI (tiếp)
(00:00:37) Câu chuyện 17: Cuộc Gặp Gỡ ở Suối Bạc
(01:08:31) Câu chuyện 18: Khúc Ca Cây Gậy Trúc

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *