8 thoughts on “Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chịu thua trước tài sáng tác của "THÁNH CHẾ NHẠC" Tự Long | KUVV #19

  1. Mong các anh biên phòng cố gắng tăng cường ở biên giới , mang lại an toàn cho bà con trước những con người vô ý thức , muốn phá huỷ sự bình an của đất nước này . Biết các anh sẽ vất vả , nhưng thôi , qua con mưa trời sẽ lại sáng.

  2. 5 thập niên sáng tác các bài thơ, ca, hò vè phòng chống tuyên truyền dịch Covid rất hay luôn ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *