12 thoughts on “Đạo – Fantom

  1. nghe nhạc đúng là siêu phẩm nhưng anh ơi lồng tiếng trung vào mà âm khàn khàn không rõ ràng làm mất cảm xúc lắm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *