Data to insights to actions – Insights and Their Applications in BusinessAnh Sang Nguyen – Digital Transformation Manager – Deloitte Digital Consulting, sẽ chia sẻ về nội dung Insights and Their Applications in Business. Nội dung bao gồm:
– Với insights và data có sẵn, bạn làm sao có thể ứng dụng nó vào quy trình để tạo ra các giá trị phụ thêm cho người dùng và doanh nghiệp?
– Những khâu và quá trình nào có thể có được lợi ích từ các ứng dụng này?
Tham gia cộng đồng Underground Agency Network (UAN) để cập nhật các sự kiện hay, thú vị cũng như các kiến thức bổ ích:
Website:
Facebook page UAN:

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *