Dấu Chấm Hết – MouseVer 1 – Mouse :

dấU chẤm hết đà kếT thÚC mỌi tHứ vỠ tAn thẬt roY” ư ?
vÀ dấU chẤm hẾt đà lÀm mỌi thỨ bâY jO” thÀnh quÁ kHỨ
vÀ rOy” anh lÚC nÀy cÓ cÒn j” lÀ cũA em
hAy lÀ a chĩ lÀ 1 cÁi bÓng thAy thẾ chOA aj bÊn cẠnh
xA nhaU…….cO” lẼ tA đaU lắM ….nhƯng mÀ thÔi hếT rOy” cũng đà đẾn lÚC phÃi bUông lƠi
Vì anh biẾt tẤt cà mỌi thỨ bÂy gIờ chĩ lÀ 1 cƠn mƠ …Chĩ lÀ 1 nỖi nhỚ …

vÀ bÂy jO” aj đà vỘi và đưa em đi đẾn 1 nƠi xA
Đi đẾn 1 nƠi mÀ anh tỪng ngHĩ sẼ cÓ rấT nhÌu đÌu xA lẠ
vÀ nƠi đÂy chĩ cÒn lẠi rIÊng anh vÀ cÂy bÚt nhƯng anh khỗng thỄ zÍt tiẾp đc nỮa khi pÊn anh kHông cÒn cãM xúC
đÌu anh mÚn nÓi lÚc nÀy lÀ chĩ mOng em đc hẠnh phúC
vÀ hÃy xÓA đi nHững kĩ nIỆm mÀ mÌnh đà từNg rÈn đÚc ..
wEn^ anh đi em Ak” !…..vÀ em hÃy cố sỐng tốt nhAk ..
vÀ anh sẼ cỐ đặt zấU chẤm hếT trOng cUộc tìNh of 2 chÚng tA …

Ver 2 : Mouse ( Không thể 2 of Karik ) :

Cảnh xa nhau lần này anh biết sẽ không có lần 2
Vội vàng bước đi để anh biết em khộng bao giờ quay trở lại
Vẫy tay chào lần cuối chẳng dám nói lời tiễn biệt
Vì anh chẳng dám khép lại chuỗi ngày yêu thương trong trang tiểu thuyết
Điều anh có thể làm là bước ra khỏi cuộc đời em
Để em hạnh phúc bên người trở về với những nụ cuời thân quen
Anh không hứa,sẽ làm được,những gì mình đang nói
Nhưng anh hứa chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để em lẻ loi
Khi nắm tay,lúc em tựa vai khóc anh chưa từng quên
Anh không thể nào xem những ngày tháng bên nhau như chưa từng đến
Hãy để anh thay em ngồi đếm những ngày mưa rơi
Nếm từng khoảng khắc lạc lỏng bên góc hiên nhà khi phải chờ đợi
Xếp lại mảnh yêu thương em từng vô tình đập vỡ
Vụn về tìm lại em trong màn sương đêm mập mờ
Nhưng hình như dòng chảy kia có xiết cách mấy đá vẫn 0 mòn
Chỉ vì mọi thứ đã quá vô nghĩa từ khi em đã không còn

Yahoo : hand_some_p@yahoo.com

25/9/2011 DấU chẤm hếT .

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *