12 thoughts on “Đầu tư Crypto Ở Sàn Nào Dễ Nhất Cho Người Mới – Binance hay eToro?

  1. mình copy trading không được etoro báo là Tình năng không phù hợp với tk của bạn thì phải làm sao Hỷ ơi??

  2. Trước nghe chú a mở tk trên Remitano năm 2018, từ hồi đó đến giờ vẫn dùng tk trên đó mua bán coin. Giờ chú so sánh giúp anh xem có nên chuyển sang Binance không? Điểm mạnh, điểm yếu giữa Remitano vs Binance vs Etoro. Thanks chú!!!!

  3. Nhờ đại ca xem giúp em đồng coin tiktok đang làm mưa làm gió trên thị trường là thật hay giả vậy anh

  4. The major challenges investors face may range from controlling impulsiveness to the frail of compulsion. Most newbies and would-be investors often undermine and most often neglect the importance of technical analysis with regards to trading. Technical analysis overly predicts the movement of asset prices regardless of what is happening in the wider or broader market. Essentially, the process involves studying the paths of a particular asset movement in the past so as to establish a sustainable pattern that can be used to predict future movements. Permit me to say that Mr Luis is an expert Trader without flaws, the very best.He can be reached on Telegram @LuisT62 for all crypto related inquiries

  5. Cảm ơn Hỷ đã chia sẻ những thông tin tuyệt vời. Mình rất muốn đồng hành cùng Hỷ để học bỏi đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *