4 thoughts on “Dạy học trên truyền hình: Môn Vật lý lớp 12 (9/4/2020) Bài 28: Tia X

  1. Bài giảng rất dễ hiểu và ý nghĩa
    Giảng viên có phong thái chuyên nghiệp và có tâm
    Cám ơn cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *