DAY ONLINE B11 – DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN P11. GIỚI THIỆU VỀ NST GIỚI TÍNH VÀ PP TẾ BÀO HỌC XĐ GIỚI TÍNH DỰA VÀO NST GIỚI TÍNH Ở MỘT SỐ ĐỘNG VẬT
2. THÍ NGHIỆM TH.MOOCGAN PHÁT HIỆN RA QLDT LIÊN KẾT GIỚI TÍNH
3. BÀI TẬP TỰ LUẬN DO GEN TRÊN NST X QUY ĐỊNH

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *