1 thought on “Đề Tài 485. Loạt bài chuyên đề Phật Pháp. "Đối Nhân Xử Thế Tiếp Vật Phải Hoà Nhan Ái Ngữ".

  1. A. DI ĐÀ PHẬT con cảm ơn thầy đã từ bi chỉ dạy cặn kẽ giúp chúng con hiểu được rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *