36 thoughts on “Đề Toán 04 – Thi tuyển sinh vào 10 môn Toán năm 2019 tỉnh Tiền Giang

  1. Cô ơi e 2k4 đã nghĩ 1 năm để phụ gia đình năm nay ôn thi lại quá áp lực e sợ mình không đậu

  2. em thấy hơi khó hiểu vậy trong Trường hợp nào thì đặt ẩn trong trường hợp nào không cần đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *