Đêm Trong Căn Nhà Hoang – Phim Truyện Dài Nguyễn Ngọc Ngạn (Full Movie)Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Based on the novel by: Nguyễn Ngọc Ngạn
Produced by: Thuy Nga
Director: Ken Nguyen

Starring:
Huỳnh Thi – Dr. Loc
Mona Lisa Nguyen – Thanh Tam
Ngoc Dan Thanh – Loc’s Mother
Nguyen Ngoc Ngan – Narrator
Nguyen Duc Tin
Kevin Phan Tuan
Van Phu
Pham Thanh An
Nguyen Luu
Duong Quoc Thang

Screenplay by: Khanh Nguyen
Camera: Van Phu Gia
Production Designer: Luu Nguyen, Andy Pham
Music By: KMN Studio
Mixed by Nguyen Nhan
Assistant Director: An Thanh PHam
Edited by: Ken Nguyen

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *