24 thoughts on “Đi bắt ốc vẹm bên bờ biển ngày hè nắng nóng

  1. Chị qua nhà em thấy nấu con vẹm , hai anh ngồi ăn mình thấy thèm , cho lên chi ủng hộ cho rồi chị mời em ghé qua nhà chị chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *