1 thought on “ĐỊA 10 Bài 37 Địa lí các ngành GTVT

  1. dạ bài giảng rất hay nhưng cháu có góp ý ở bảng phần III 15:07 thì màu đỏ khiến các chữ hơi khó nhìn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *