Diễn Đọc | Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 6 | Chữ to, giọng nữ to rõ,Diễn Đọc | Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 6 | Chữ to, giọng nữ to rõ,
Giọng đọc: Kênh Nhân Quả Luân Hồi
Kinh Ðại-Phật-đỉnh, Như-lai mật-nhân, tu-chứng liễu-nghĩa, chư Bồ-tát vạn-hạnh, Thủ-lăng-nghiêm (Suramgama), gọi tắt là Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Sa-môn tên là Bát-lạt-mật-đế, người Thiên-trúc dịch. Sa-môn tên là Di-già-thích-ca người Ô-trành, dịch theo tiếng Trung-quốc. Ðệ-tử thụ Bồ-tát-giới, tên là Phòng-Dung, chức Ðồng-trung-thư môn-hạ Bình-chương-sự, ghi-chép lời dịch.
Toàn bộ kinh tại link sau:
👀

🏠 Đăng ký xem kênh ở đây:
👀 Thông Báo Cộng Đồng Địa Tạng Bồ Tát:
👀 Tổng Hợp Thực Dưỡng:
👀 Tổng Hợp Hiện tượng lạ:
👀 Tổng Hợp Ăn Chay:
👀 Truyện nhân quả:
📞 Facebook:
📞 Tiktok:
💐 link sách: Kho truyện:
💚 Thư viện download:
💚 Link lưu truyện dạng text:
💚 Khuyến khích các bạn share, copy, chỉnh sửa …. đăng kênh khác mà không cần hỏi ý kiến của mình. Bên mình đã mở giấy phép, bạn không lo vấn đề bản quyền.
#nhanqualuanhoi #cộngđồngđịatang #nhanqua #luanhoi

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *