11 thoughts on “diễn viên hài Chí Tài đã qua đời tại Sài Gòn

  1. Cảm ơn bạn chia sẻ thông tin về nghệ sĩ Chí Tài qua đời, bạn cũng biết nắm bắt thời cơ quá hihi👍

  2. Chào bạn mới,điện viên chi tài qua đời là một mặt mặt lớn, mình Sơn móng tay cho bạn rồi, hóng những video mới của bạn

  3. Cảm ơn bạn chia sẽ tin danh hài. Chậm chậm sang mình tốt cả 2 bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *