Điều phục tâm để có an lạc – Kinh Pháp Cú 6 – Phẩm Tâm – SC. Giác Lệ Hiếu82. Điều phục tâm để có an lạc – Kinh Pháp Cú 6 – Phẩm Tâm – SC. Giác Lệ Hiếu #GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #KinhPhapCu #PhapCu …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

7 thoughts on “Điều phục tâm để có an lạc – Kinh Pháp Cú 6 – Phẩm Tâm – SC. Giác Lệ Hiếu

  1. Con rất thích nghe sư cô giảng pháp, nghe hoài, nghe mãi, nghe cả đời cũng không chán. Con kính chúc cho sư cô được nhiều sức khỏe để soạn thảo nhiều bài pháp thoại mới giảng cho chúng con nghe.con luôn đợi để nghe. A Di Đà Phật. 🙏🙏🙏

  2. Nam mô a di đà phật con kính chúc sư cô Pháp thể khinh an chúng sanh vị độ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *