Đoạn Tái Bút 2 – Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜIEm đi về phương đó còn riêng tôi chốn đây Một mình bên gối lẻ đọc hoài thư chúng mình Tôi đâu ngờ đâu duyên kiếp mình bể dâu Dành cho người yêu dấu …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *