Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? # Cực Hay – Di Đà Đại Nguyện VươngĐời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? # Cực Hay – Di Đà Đại Nguyện Vương

Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? # Cực Hay – Di Đà Đại Nguyện Vương

Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? # Cực Hay – Di Đà Đại Nguyện Vương

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

3 thoughts on “Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? # Cực Hay – Di Đà Đại Nguyện Vương

  1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏🙇 Đời Là Vô Thường..

  2. Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? # Cực Hay – Di Đà Đại Nguyện Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *