1 thought on “Đừng để Quá Khứ làm ta Khổ Đau – Sư cô Hương Nhũ giảng

  1. Con cầu nguyện mười phương chư phật gia hộ cho sư thân tâm an lạc vạn sự cát tường con cảm ơn sư đã giảng cho con nghe nhiều bài pháp rất hay và ý nghĩa nam mo a di da phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *