27 thoughts on “ĐỪNG TIN VÀO TITAN KHỔNG LỒ NẾU BẠN KHÔNG MUỐN CHẾT !!! ĐẠI CHIẾN TIÊU DIỆT NGƯỜI LỔNG LỒ MINI WORLD

 1. Con titan mà bò đó là con titan ngựa,và có tian tiến công,titan thiết giáp,titan hình nữ,titan đại hình,wall titan là con titan trong bước tường đó anh.

 2. Em có xem phim này , mày còn bình thường gọi là titan đần độn , con em bé gọi là titan hàm , máy con màu xám gọi là chiến chì , con mỏ dài là titan ngựa , con siêu to gọi là titan đại hình , hai con nói chuyện với nha gọi là tian giáp sắt và hình nữ

 3. trong attack on titan có 11 loại titan đó anh chị
  1.titan tiến công
  2.titan thiết giáp
  3.titan ngựa
  4.titan thú
  5.titan đại hình
  6.titan hình nữ
  7.titan hàm
  8.titan chiến chùy
  9.titan thủy tổ
  10.titan đần độn
  11.titan tường

 4. Có 9 titan shifter:Titan Đại Hình,Titan Tiến Công,Titan Thiết Giáp,Titan Hàm,Titan Ngựa,Titan Hình Nữ,Titan Thú,Titan Búa Chiến và Titan Thủy Tổ
  Eren Yeager sở hữu 2 trong 9 con là Thủy Tổ Và Tiến Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *