FPT. Fortuna – Bộ giải pháp xử lý dữ liệu tối ưuFPT. Fortuna của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT – Tập đoàn FPT là nền tảng tích hợp, xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, giúp giải quyết triệt để tình trạng cát cứ dữ liệu, hình thành kho dữ liệu dùng chung và các dịch vụ mới. Với FPT. Fortuna, cơ quan quản lý chỉ cần một nhân viên giám sát nền tảng và hơn 1 giờ để xuất báo cáo thay vì hai người làm toàn thời gian trong 4 ngày để xử lý 1 GB dữ liệu.
Để nhận thông tin tư vấn, vui lòng liên hệ email: contact@fis.com.vn

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *