Gấp đôi chữ cái cuôi khi thêm đuôi -ing hoặc -ed?Khi thêm -ing hoặc -ed vào Động từ, có phải Động từ kết thúc bằng Phụ âm-Nguyên âm-Phụ âm thì nhân đôi chữ cái cuối không?
Nếu như vậy, tại sao:
Open – Opening – Opened
Chứ KHÔNG phải Openning – Openned
Nội dung này chúng ta có lẽ đã từng học, tuy nhiên còn khá nhiều mơ hồ.
Hãy cùng giải mã những khúc mắc trên trong Video tuần này nha.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *