gCadas Cập nhật tính năng vẽ tim đường tự động trong công tác xây dựng CSDL Địa chính (Thông tư 75)THỰC HIỆN VẼ TIM ĐƯỜNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH (việc này bắt buộc trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính) …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *