GDCD 11 – Đề cương Ôn thi Học Kỳ 2 môn Giáo Dục Công Dân lớp 11 – 100 câu hỏi trắc nghiệmÔn thi Học Kỳ 2 – HK2
GDCD 10 – Đề cương Ôn thi Học Kỳ 2 môn Giáo Dục Công Dân lớp 10 – 100 câu hỏi trắc nghiệm
Full playlist:
———————————-
ĐÁP ÁN
Câu 1: B. Chủ nghĩa xã hội
Câu 2: C. Tám đặc trưng
Câu 3: B. Do dân làm chủ
Câu 4: A. Ưu việt hơn các xã hội trước
Câu 5: A. Đi lên chủ nghĩa xã hội xóa bỏ áp bức, bóc lột
Câu 6: D. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Câu 7: B. Là một yếu tố khách quan.
Câu 8: C. Công nhân
Câu 9: C. Có những đặc trưng đã và đang hình thành.
Câu 10: C. 1975.
Câu 11: A. kinh tế.
Câu 12: C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
Câu 13: B. Tính nhân dân
Câu 14: C. Pháp luật
Câu 15: A. Công nhân
Câu 16: A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Câu 17: B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
Câu 18: A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Câu 19: B. Chức năng tổ chức và xây dựng
Câu 20: B. Mọi công dân
Câu 21: D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân
Câu 22: B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
Câu 23: B. Anh C không tố giác tội phạm
Câu 24: C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.
Câu 25: C. Là một tất yếu khách quan.
Câu 26: D. Mang bản chất của giai cấp thống trị.
Câu 27: A. Tố cáo hành vi tham nhũng.
Câu 28: A. Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, XHCN
Câu 29: A. Khuyên Nam và các bạn không nên tổ chức và tham gia đua xe vì nó là hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 30: C. Bảo cô phân công bạn khác.
Câu 31: A. an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Câu 32: A. Của nhân dân lao động
Câu 33: A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất
Câu 34: B. Pháp luật
Câu 35: B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Câu 36: D. Xã hội
Câu 37: B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội
Câu 38: D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật
Câu 39: A. Đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
Câu 40: A. Dân chủ trực tiếp.
Câu 41: C. Văn hoá.
Câu 42: B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 43: B. bầu ban cán sự lớp.
Câu 44: A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
Câu 45: C. Nâng cao chất lượng dân số
Câu 46: B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số
Câu 47: B. đầu tư cho phát triển bền vững
Câu 48: C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
Câu 49A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế
Câu 50: D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
Câu 51: D. Đông con hơn nhiều của
Câu 52: D. Điều chỉnh số con và khoảng cách sinh con
Câu 53: D. Phát triển nguồn nhân lực
Câu 54: B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật
Câu 55: D. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm
Câu 56: D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
Câu 57: A. Phát huy được tiền năng lao động
Câu 58: C. Động viên và giải thích cho bố mẹ hiểu để ủng hộ
Câu 59: D. nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.
Câu 60: C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
== xem thêm bên dưới phần bình luận
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

3 thoughts on “GDCD 11 – Đề cương Ôn thi Học Kỳ 2 môn Giáo Dục Công Dân lớp 11 – 100 câu hỏi trắc nghiệm

 1. ĐÁP ÁN
  Câu 1: B. Chủ nghĩa xã hội
  Câu 2: C. Tám đặc trưng
  Câu 3: B. Do dân làm chủ
  Câu 4: A. Ưu việt hơn các xã hội trước
  Câu 5: A. Đi lên chủ nghĩa xã hội xóa bỏ áp bức, bóc lột
  Câu 6: D. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
  Câu 7: B. Là một yếu tố khách quan.
  Câu 8: C. Công nhân
  Câu 9: C. Có những đặc trưng đã và đang hình thành.
  Câu 10: C. 1975.
  Câu 11: A. kinh tế.
  Câu 12: C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
  Câu 13: B. Tính nhân dân
  Câu 14: C. Pháp luật
  Câu 15: A. Công nhân
  Câu 16: A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
  Câu 17: B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
  Câu 18: A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
  Câu 19: B. Chức năng tổ chức và xây dựng
  Câu 20: B. Mọi công dân
  Câu 21: D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân
  Câu 22: B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
  Câu 23: B. Anh C không tố giác tội phạm
  Câu 24: C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.
  Câu 25: C. Là một tất yếu khách quan.
  Câu 26: D. Mang bản chất của giai cấp thống trị.
  Câu 27: A. Tố cáo hành vi tham nhũng.
  Câu 28: A. Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, XHCN
  Câu 29: A. Khuyên Nam và các bạn không nên tổ chức và tham gia đua xe vì nó là hành vi vi phạm pháp luật.
  Câu 30: C. Bảo cô phân công bạn khác.
  Câu 31: A. an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
  Câu 32: A. Của nhân dân lao động
  Câu 33: A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất
  Câu 34: B. Pháp luật
  Câu 35: B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
  Câu 36: D. Xã hội
  Câu 37: B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội
  Câu 38: D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật
  Câu 39: A. Đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
  Câu 40: A. Dân chủ trực tiếp.
  Câu 41: C. Văn hoá.
  Câu 42: B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
  Câu 43: B. bầu ban cán sự lớp.
  Câu 44: A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
  Câu 45: C. Nâng cao chất lượng dân số
  Câu 46: B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số
  Câu 47: B. đầu tư cho phát triển bền vững
  Câu 48: C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
  Câu 49A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế
  Câu 50: D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
  Câu 51: D. Đông con hơn nhiều của
  Câu 52: D. Điều chỉnh số con và khoảng cách sinh con
  Câu 53: D. Phát triển nguồn nhân lực
  Câu 54: B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật
  Câu 55: D. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm
  Câu 56: D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
  Câu 57: A. Phát huy được tiền năng lao động
  Câu 58: C. Động viên và giải thích cho bố mẹ hiểu để ủng hộ
  Câu 59: D. nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.
  Câu 60: C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
  Câu 61: B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
  Câu 62: C. Khuyên Minh tham gia vì đó là hoạt động giáo dục của nhà trường.
  Câu 63: D. Khuyên Hoa tập trung cho học tập, bỏ học để cưới chồng là vi phạm pháp luật.
  Câu 64: C. Chấp hành đúng chính sách xuất khẩu lao động của nhà nước.
  Câu 65: B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
  Câu 66: C. Làm gần nhà vì công việc đó phù hợp với lứa tuổi của Nam, lại được ở gần bố mẹ.
  Câu 67: B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
  Câu 68: B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
  Câu 69: D. Bảo tồn đa dạng sinh học
  Câu 70: D. Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường
  Câu 71: C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
  Câu 72: A. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định
  Câu 73: C. Tăng ngân sách nhà nước
  Câu 74: C. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức
  Câu 75: D. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên
  Câu 76: A. Sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọt
  Câu 77: D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật
  Câu 78: D. Chôn lấp các loại rác thải vào đất
  Câu 79: C. Khai thác gỗ bừa bãi
  Câu 80: A. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí rác thải
  Câu 81: B. Thả động vật lại môi trường sống của chúng
  Câu 82: B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng hợp lí
  Câu 83: B. Nước thải của công nghiệp và đô thị đổ thẳng ra sông, biển mà chưa qua xử lý.
  Câu 84: A. cung cấp các điều kiện sống cho con người.
  Câu 85: B. 1982
  Câu 86: B. Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường
  Câu 87: B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
  Câu 88: B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập
  Câu 89: B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
  Câu 90: B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
  Câu 91: C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  Câu 92: D. Quốc sách hàng đầu
  Câu 93: A. Thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước
  Câu 94: A. Nâng cao dân trí
  Câu 95: C. Tạo điều kiện để ai cũng được học
  Câu 96: B. Thực hiện công bằng trong xã hội hóa giáo dục
  Câu 97: A. Trao học bổng
  Câu 98: A.Thực hiện công bằng trong giáo dục và đào tạo
  Câu 99: D. Xã hội hóa giáo dục và đào tạo
  Câu 100: A. tích cực tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *