9 thoughts on “Gia Đình Tuổi Thân – Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, Anh Đức

  1. Ko hiểu sao chú Chitai ra đi rồi mà vẫn còn cảm giác buồn 😴 quá, như mất đi người thân vậy đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *