3 thoughts on “GÍA MÍT THÁI HÔM NAY NGÀY 23/6/2020/ TĂNG GÍA NHẸ/ TT 163.

  1. Mấy cây xoài cát hl bằng xoài mình,năm sau cho trái được chưa?trổ hoa đầy hết nhưng mình cắt bỏ.Mít thì thấy có gì đó kì kì,tháng sau mà y chan thì lo thiết luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *