13 thoughts on “Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Tiếng Anh 2021

  1. sao câu 13 thầy nói là bị động nhỉ ??? câu này ở dạng chủ động chứ…. đây là dạng rút gọn mệnh đề trang từ chỉ thòi gian (after she had handed in …., she)….. vậy, để nhấn mạnh một hành động xảy ra trước hành động khác… người ta dùng perfect participle (đây là 1 trong 3 dạng của participle: present participle (htai phan tu), past participle (qk phân từ) và perfect participle (phân từ hoàn thành)… lưu ý nha mn.

  2. Thầy chỉ nhiều mẹo hay thiệt là hay, thậm chí thầy giải rất chi tiết nữa. Mong thầy có thể đăng nhiều video về tips hay ạ. E sẽ giới thiệu bạn bè vô học kênh của thầy cho thầy lên nhiều lượt xem hơn.

  3. câu 6 cô giáo dạy e là who were provided nhưng r cô phân tích r gạch bỏ who với were đi thì chỉ còn provided là đáp án A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *