7 thoughts on “GIẢI ĐÁP CÂU HỎI – TT.THÍCH TUỆ HẢI – 11.4.2021

  1. cho con hỏi ăn tương tỏi tamari nhiều có bị lên máu không vì con lên máu mà rất thích ăn nước tương tamari của Thầy A Di Đà Phật

  2. Dạ mô phật. Con xin tâm đa tạ ơn công đức vô lượng của Sư Phụ và chú thiện huệ đã chỉ dại chúng con được nghe và biết rõ ạ.Chú ơi .Chú cho con xin đoạn giảng của Sư Phụ câu hỏi. tái sinh mọi người tâm đắc quá hây. mọi người kiếm hoài mà không có. con xin chú cho chúng con nghe với ạ.chúng con thành tâm đa tạ ơn.Sư Phụ và chú thiện huệ nhiều lắm lắm ạ mô phật 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *